نسخه الکترونیک پزشکی

نسخه الکترونیک پزشکی

یکی از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می‌باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش پتانسیل وقوع خطاهای پزشکی می‌گردد. نمونه‌هایی از خطاهای نسخه نویسی کاغذی شامل بروز اشتباه در نام، دوز، دوره درمان، صدور نسخه اشتباه است.

استفاده از انواع مختلف فناوری‌های اطلاعاتی می‌تواند با پیش‌گیری از خطاها و اشتباهات پزشکی، موجب کاهش قابل توجه میزان خطاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران گردد. فناوری تجویز الکترونیک یکی از فناوری‌هایی است که با غلبه بر مشکلات نسخه نویسی کاغذی، باعث کاهش خطاهای پزشکی می‌شود. نسخه نویسی الکترونیک به همراه پرونده الکترونیک سلامت، که از سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری بهره می‌گیرند، باعث ایجاد فرآیند الکترونیک برای محاسبه دوز دارویی با در نظر گرفتن سن و وزن بیمار، هشدارهای وجود تداخلات دارویی، یا حساسیت‌های دارویی می‌گردد.

پژوهشگران پزشکی بیان کردند که نسخه الکترونیک باعث کاهش خطاهای دارویی در بیمارستان‌ها می‌شود و به این نتیجه رسیدند که نسخه نویسی الکترونیک باعث کاهش 7 درصدی در سطح اشتباهات دارویی پیوسته خطرناک می‌‌گردد. از طرفی دیگر، به این نکته اشاره شده که استفاده از تجویز الکترونیک در بخش‌های ویژه، منجر به کاهش قابل توجه بروز و شدت خطاهای دارویی در این بخش‌ها می‌شود.

 

نتيجه‌گيري

خطاهای دارویی مرتبط با نسخه نویسی نامناسب تهدید مهمی برای ایمنی بیمار محسوب می‌شود. پیاده‌سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک همراه با پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند مشکلات متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود دهد و باعث صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار و در کل، افزایش کارایی و کیفیت مراقبت می‌شود. بنا بر این کیمیا ویزیت در دسته بندی خدمات خود، پرونده الکترونیک پزشکی و نسخه الکترونیک را تعبیه کرده تا تمامی کاربران این سامانه از آن بهره گیری کنند.

پرسش خود را مطرح کنید:

CAPTCHA code