کیمیا ویزیت - مطالب پنل مدیریت کلینیک

کیمیا ویزیت - مطالب پنل مدیریت کلینیک
ارائه پروفایل و دامنه اختصاصی نوبت دهی

بررسی پروفایل اختصاصی نوبت دهی و مزایای دامنه اختصاصی برای مطب و کلینیک. طراحی سایت اختصاصی پزشکی با امکانات سامانه کیمیا ویزیت

سیستم مدیریت منشی ها

سیستم مدیریت منشی - معرفی بخش مدیریت منشی ها، ثبت دسترسی ها و حساب کاربری منشی

پنل دمو و تست سامانه کیمیا ویزیت

دمو و آشنایی با امکانات کیمیا ویزیت - بدون حساب کاربری وارد حساب کلینیک و دکتر شوید و امکانات سامانه رو بررسی کنید.

  • »
  • 1
  • «