شهدک داداش پور
مطب دکتر داداش پور

فوق تخصص کلیه در تهران

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر شهدک داداش پور در مطب دکتر داداش پور


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1399/07/05 15:00:00 - 19:00:00 25 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/07/07 15:00:00 - 19:00:00 25 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/07/08 15:00:00 - 19:00:00 25 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/07/09 15:00:00 - 19:00:00 25 رزرو نوبت
شنبه 1399/07/12 15:00:00 - 19:00:00 25 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا