مهیار محمدی فرد

مهیار محمدی فرد

سونوگرافی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر مهیار محمدی فرد در کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1399/05/19 17:00:00 - 21:00:00 0 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/05/20 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/05/21 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/05/22 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/05/23 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/05/25 17:00:00 - 21:00:00 3 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا