مهیار محمدی فرد

مهیار محمدی فرد

سونوگرافی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر مهیار محمدی فرد در کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1399/08/11 14:30:00 - 21:30:00 2 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/08/12 14:30:00 - 21:30:00 2 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/14 14:30:00 - 21:30:00 1 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/08/15 14:30:00 - 21:30:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/17 14:30:00 - 21:30:00 2 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا