حجت درخشان فر

حجت درخشان فر

فوق تخصص اورژانس کودکان

فوق تخصص اورژانس کودکان در ایران، رئیس اورژانس بیمارستان مفید، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، فوق تخصص دانشگاه پنسیلوانیای

فوق تخصص کودکان دکتر درخشان فر

فوق تخصص کودکان دکتر درخشان فر

فوق تخصص اورژانس کودکان

کلینیک فوق تخصص اورژانس کودکان تهران

دریافت نوبت دکتر حجت درخشان فر در فوق تخصص کودکان دکتر درخشان فر


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1400/06/27 15:00:00 - 19:00:00 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 15:00:00 - 19:00:00 20 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 15:00:00 - 19:00:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 15:00:00 - 19:00:00 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 15:00:00 - 19:00:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا