المیرا بهاری
خاتم الانبیاء

خاتم الانبیاء

دکترای دندانپزشکی

درمانگاه عمومی خاتم الانبیاء بسیج پارس آباد مغان ✔ پزشک عمومی ✔ دندان پزشکی ✔ پزشک متخصص ✔ مامایی ✔ خدمات پرستاری ✔ داروخانه ✔ آزمایشگاه ✔ رادیولوژی

دریافت نوبت دکتر المیرا بهاری در خاتم الانبیاء


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر المیرا بهاری در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 04532733929 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا