رویا صمدی

رویا صمدی

متخصص روانپزشکی

رییس بخش روانپزشکی بیمارستان چمران از سال 93 تا 98 مشاور بالینی پروژه پایش ملی کیفیت مراقبتهای پزشکی(IQCAMP) مدیر و مسوول فنی کلینیک متادون بیمارستان چمران به مدت دو سال برگزاری دوره های فرزند پروری دوره های تخصصی مشاوره پیش از ازدواج زوج درمانی محقق بالینی و چاپ دهها مقاله در ژورنالهای بین المللی(اعتیاد-روانپزشکی اطفال-طب روانتنی-طب سالمندان-داروهای اعصاب وروان) داور مجلات تخصصی بین المللی اعصاب و روان ویزیت دارویی، رواندرمانی و مشاوره در زمینه های : افسردگی و اضطراب، وسواس،اختلالات خلقی اعتیاد، مشکلات خواب، اختلالات خوردن، مشکلات حافظه و تمرکز، بیش فعالی، تیک، اختلالات طیف اوتیسم، اختلالات رفتاری و شخصیتی، بیماریهای سالمندان، مشکلات زوجین و روابط، فرزندپروری، مدیریت استرس و خشم ، بیماریهای روان تنی(فشارخون عصبی،تغییرات قند خون عصبی،مشکلات معده ای و روده ای عصبی،وزوزگوش عصبی و...) مشکلات برنامه ریزی و تصمیم گیری و تحصیلی و ...

دکتر رویا صمدی

دکتر رویا صمدی

متخصص روانپزشکی

رییس بخش روانپزشکی بیمارستان چمران از سال 93 تا 98 مشاور بالینی پروژه پایش ملی کیفیت مراقبتهای پزشکی(IQCAMP) مدیر و مسوول فنی کلینیک متادون بیمارستان چمران به مدت دو سال برگزاری دوره های فرزند پروری دوره های تخصصی مشاوره پیش از ازدواج زوج درمانی محقق بالینی و چاپ دهها مقاله در ژورنالهای بین المللی(اعتیاد-روانپزشکی اطفال-طب روانتنی-طب سالمندان-داروهای اعصاب وروان) داور مجلات تخصصی بین المللی اعصاب و روان ویزیت دارویی، رواندرمانی و مشاوره در زمینه های : افسردگی و اضطراب، وسواس،اختلالات خلقی اعتیاد، اختلالات خواب، اختلالات خوردن، مشکلات حافظه و تمرکز، بیش فعالی، تیک، اختلالات طیف اوتیسم، اختلالات رفتاری و شخصیتی، بیماریهای سالمندان، مشکلات زوجین و روابط، فرزند پروری، مدیریت استرس و خشم ، بیماریهای روان تنی(فشارخون عصبی،تغییرات قند خون عصبی،مشکلات معده ای و روده ای عصبی،وزوزگوش عصبی و...) مشکلات برنامه ریزی و تصمیم گیری و تحصیلی و ...

دریافت نوبت دکتر رویا صمدی در دکتر رویا صمدی


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1399/08/05 17:00:00 - 17:30:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/08/05 19:40:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/08/06 17:00:00 - 17:30:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/08/06 19:40:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/07 10:00:00 - 10:30:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/07 11:40:00 - 12:00:00 2 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/07 17:00:00 - 17:30:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/07 19:40:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 10:00:00 - 10:30:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 11:40:00 - 12:00:00 2 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 17:00:00 - 17:20:00 2 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 19:40:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/08/11 17:00:00 - 17:30:00 3 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/08/11 19:40:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/08/12 17:00:00 - 17:30:00 3 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/08/12 19:40:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا