علیرضا دادپور
کلینیک آزمایشی

کلینیک آزمایشی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دریافت نوبت دکتر علیرضا دادپور در کلینیک آزمایشی


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1399/05/20 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/05/21 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت
شنبه 1399/05/25 18:00:00 - 20:00:00 3 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا