اردا کیانی

اردا کیانی

فوق تخصص بیماریهای ریه

دکتر اردا کیانی پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1372 به پایان رساند و بین سال‌های 1378 تا 1383 دروه تخصص داخلی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران سپری نمود. وی، سپس، برای تکمیل تحصیلات خود وارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی شد و فوق تخصص خود را در روش‌های تهاجمی ریه و برونکوسکوپی در سال 1385 دریافت کرد. ***با توجه به شلوغی مطب، وقت دهی حدودی می باشد و امکان معطلی وجود دارد***

دکتر کیانی

دکتر کیانی

فوق تخصص بیماریهای ریه

دکتر اردا کیانی پزشکی عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1372 به پایان رساند و بین سال‌های 1378 تا 1383 دروه تخصص داخلی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران سپری نمود. وی، سپس، برای تکمیل تحصیلات خود وارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی شد و فوق تخصص خود را در روش‌های تهاجمی ریه و برونکوسکوپی در سال 1385 دریافت کرد. ***با توجه به شلوغی مطب، وقت دهی حدودی می باشد و امکان معطلی وجود دارد***

دریافت نوبت دکتر اردا کیانی در دکتر کیانی


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1400/05/10 14:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/05/12 14:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/05/14 12:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا