دکتر نیما  حسینیه

مکان های در دسترس:

کیلینیک حکیم ارسباراان

کیلینیک حکیم ارسباراان

دندانپزشکی, ارتودنسی,

کلیه خدمات کیلینیکی -دندان پزشکی

  • تماس 09144269165

تخصص ها

  • دندانپزشکیدندانپزشکی
  • ارتودنسیارتودنسی
کیلینیک حکیم ارسباراان

دریافت نوبت دکتر دکتر نیما حسینیه در کیلینیک حکیم ارسباراان:

سوال خود را بپرسید

کد کپچا
تعداد دکتر ها
1

دکتر

تعداد تخصص ها
2

زمینه تخصص

تعداد رزرو ها
15

نوبت رزرو شده