دکتر تست

دکتر تست

پزشک عمومی پزشک عمومی

پنل دمو دکتر - سامانه کیمیا ویزیت. توضیحات بیشتر: http://kimiavisit.ir/blog/demo.html

پنل دمو

پنل دمو

پزشک عمومی

بررسی امکانات و نسخه آزمایشی کیمیا ویزیت

تخصص ها

  • پزشک عمومی  پزشک عمومی

دریافت نوبت دکتر دکتر تست در پنل دمو


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1398/04/29 09:00:00 - 20:45:00 1 رزرو نوبت
شنبه 1398/04/29 16:00:00 - 21:00:00 2 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 01:30:00 - 02:30:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا