علی حنفی

علی حنفی

پزشک عمومی

پزشک عمومی گوش و حلق و بینی, کودکان, پزشک عمومی, داخلی

مطب دکتر علی حنفی و فاطمه شیر نژاد

رزرو نوبت دکتر علی حنفی و فاطمه شیرنژاد - زنان و زایمان و نازایی, پوست و مو و زیبایی, گوش و حلق و بینی, کودکان - بیرجند

تخصص ها

  • پزشک عمومی  پزشک عمومی

دریافت نوبت دکتر علی حنفی در مطب دکتر علی حنفی و فاطمه شیر نژاد


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1398/06/28 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/06/28 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/06/30 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/06/30 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/06/31 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/06/31 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/06/31 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/07/01 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/07/01 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/07/02 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/07/02 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/07/03 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/07/03 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا