علی حنفی

علی حنفی

پزشک عمومی گوش و حلق و بینی, کودکان, پزشک عمومی, داخلی

مطب دکتر علی حنفی

مطب دکتر علی حنفی

گوش و حلق و بینی, کودکان, پزشک عمومی, داخلی, زنان و زایمان و نازایی, پوست و مو و زیبایی

رزرو نوبت دکتر علی حنفی و فاطمه شیرنژاد - بیرجند

تخصص ها

  • گوش و حلق و بینی  گوش و حلق و بینی
  • کودکان  کودکان
  • پزشک عمومی  پزشک عمومی
  • داخلی  داخلی

دریافت نوبت دکتر علی حنفی در مطب دکتر علی حنفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1398/04/25 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/04/25 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/04/26 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/04/26 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/04/27 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/04/27 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/04/29 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/04/29 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 09:30:00 - 12:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 18:00:00 - 21:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا