فاطمه شیرنژاد

فاطمه شیرنژاد

دکترای پزشکی

پزشک عمومی زنان و زایمان و نازایی, پوست و مو و زیبایی, کودکان, پزشک عمومی

مطب دکتر علی حنفی و فاطمه شیر نژاد

رزرو نوبت دکتر علی حنفی و فاطمه شیرنژاد - زنان و زایمان و نازایی, پوست و مو و زیبایی, گوش و حلق و بینی, کودکان - بیرجند

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر فاطمه شیرنژاد در مطب دکتر علی حنفی و فاطمه شیر نژاد


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1399/08/08 10:30:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/08/08 17:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 10:30:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 17:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/08/11 10:30:00 - 12:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/08/11 17:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا