علی برزگر
آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه

بیرجند - دکتر برزگر- کلیه ی خدمات آزمایشگاهی

تخصص ها

  • آزمایشگاه  آزمایشگاه

دریافت نوبت دکتر علی برزگر در آزمایشگاه پارس


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1398/04/29 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/05/01 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/05/02 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/05/03 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
جمعه 1398/05/04 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا