فرخنده حنفی
سونوگرافی دکتر حنفی

مطب سونوگرافی دکتر حنفی بیرجند

تخصص ها

  • سونوگرافی  سونوگرافی

دریافت نوبت دکتر فرخنده حنفی در سونوگرافی دکتر حنفی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1398/04/29 10:00:00 - 13:00:00 20 رزرو نوبت
شنبه 1398/04/29 17:00:00 - 21:00:00 199 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 10:00:00 - 13:00:00 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 17:00:00 - 21:00:00 200 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 10:00:00 - 13:00:00 20 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 17:00:00 - 21:00:00 200 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/05/01 10:00:00 - 13:00:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/05/01 17:00:00 - 21:00:00 200 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/05/02 10:00:00 - 13:00:00 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/05/02 17:00:00 - 21:00:00 200 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/05/03 10:00:00 - 13:00:00 20 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/05/03 17:00:00 - 21:00:00 200 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا