طاهره فخاریان

طاهره فخاریان

متخصص بیماریهای داخلی, فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

مطب دکتر طاهره فخاریان

مطب دکتر طاهره فخاریان

متخصص بیماریهای داخلی, فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

نوبت دهی مطب دکتر طاهره فخاریان فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی - کولونوسکوپی

دریافت نوبت دکتر طاهره فخاریان در مطب دکتر طاهره فخاریان


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1399/01/17 17:30:00 - 21:00:00 8 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/19 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/20 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/23 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/24 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/01/26 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/27 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/30 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/01/31 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/02/02 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/02/03 17:30:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا