علی اکبر اسماعیلی
مطب دکتر اسماعیلی

مطب دکتر اسماعیلی

متخصص روانپزشکی

دارای بورد تخصصی روان درمانی بیرجند، دانشیار دانشگاه، روانپزشکی، مشاوره، خانواده درمانی، زوج درمانی، روان درمانی شناختی و درمانی، نوار مغز EEG الکترواستفالوگرانی

دریافت نوبت دکتر علی اکبر اسماعیلی در مطب دکتر اسماعیلی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1399/10/27 16:00:00 - 18:30:00 8 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/10/29 16:00:00 - 18:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/10/30 16:00:00 - 18:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/01 16:00:00 - 18:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا