علی اکبر اسماعیلی
مطب دکتر اسماعیلی

مطب دکتر اسماعیلی

متخصص روانپزشکی

دارای بورد تخصصی روان درمانی بیرجند، دانشیار دانشگاه، روانپزشکی، مشاوره، خانواده درمانی، زوج درمانی، روان درمانی شناختی و درمانی، نوار مغز EEG الکترواستفالوگرانی

دریافت نوبت دکتر علی اکبر اسماعیلی در مطب دکتر اسماعیلی


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1399/08/05 16:00:00 - 18:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/08/06 16:00:00 - 18:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/07 16:00:00 - 18:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 16:00:00 - 18:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا