حمید رضا مشرقی مقدم

حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص بیماریهای قلب و عروق

متخصص قلب و عروق - فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و پیس میکر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم

مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص بیماریهای قلب و عروق

متخصص قلب و عروق - فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و پیس میکر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر حمید رضا مشرقی مقدم در مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم


تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1399/04/24 16:00:00 - 19:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/04/25 16:00:00 - 19:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/04/26 16:00:00 - 19:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا