حمید رضا مشرقی مقدم

حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق - فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و پیس میکر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص قلب و عروق - فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و پیس میکر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر حمید رضا مشرقی مقدم در مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1398/08/25 16:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/08/26 16:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/08/27 16:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/08/28 16:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/08/29 16:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/08/30 16:30:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا