مسعود رضا موحد دانش

مسعود رضا موحد دانش

متخصص عفونی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار و گرم سیری - عفونت های ریوی - تنفس - هپاتیت و آنفولانزا

مطب دکتر موحد دانش

متخصص بیماری های عفونی و تب دار و گرم سیری - عفونت های ریوی - تنفس - هپاتیت و آنفولانزا

تخصص ها

  • عفونی  عفونی

دریافت نوبت دکتر مسعود رضا موحد دانش در مطب دکتر موحد دانش


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1398/04/29 18:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/04/30 18:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/04/31 18:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/05/01 18:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/05/02 18:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا