سید محمد توحیدی

سید محمد توحیدی

متخصص بیماریهای پوست

متخصص پوست، مو و زیبایی - دارای بورد تخصصی ناسیونال - عضو انجمن متخصصین پوست ایران