عصمت شبان

عصمت شبان

متخصص پوست و مو و زیبایی

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - پوست و مو و زیبایی و لیزر

مطب دکتر عصمت شبان

مطب دکتر عصمت شبان

پوست و مو و زیبایی

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر عصمت شبان در مطب دکتر عصمت شبان


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1398/08/25 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/08/25 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/08/26 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/08/26 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/08/27 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/08/27 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/08/28 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/08/28 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/08/29 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/08/29 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/08/30 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/08/30 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا