عصمت شبان

عصمت شبان

متخصص بیماریهای پوست

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - پوست و مو و زیبایی و لیزر

مطب دکتر عصمت شبان

مطب دکتر عصمت شبان

متخصص بیماریهای پوست

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر عصمت شبان در مطب دکتر عصمت شبان


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1399/05/19 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/05/19 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/05/20 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/05/20 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/05/21 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/05/21 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/05/22 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/05/22 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/05/23 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/05/23 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا