عصمت شبان

عصمت شبان

متخصص پوست و مو و زیبایی

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - پوست و مو و زیبایی و لیزر

مطب دکتر عصمت شبان

مطب دکتر عصمت شبان

پوست و مو و زیبایی

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر عصمت شبان در مطب دکتر عصمت شبان


تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1398/11/29 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/11/30 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/11/30 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/12/01 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/12/01 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/12/03 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/12/03 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/12/04 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/12/04 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا