عصمت شبان

عصمت شبان

متخصص بیماریهای پوست

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - پوست و مو و زیبایی و لیزر

مطب دکتر عصمت شبان

مطب دکتر عصمت شبان

متخصص بیماریهای پوست

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر عصمت شبان در مطب دکتر عصمت شبان


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1399/08/05 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/08/05 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/08/06 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/08/06 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/07 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/08/07 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/08/08 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/08/08 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/08/10 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا