عصمت شبان

عصمت شبان

متخصص پوست و مو و زیبایی

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - پوست و مو و زیبایی و لیزر

مطب دکتر عصمت شبان

مطب دکتر عصمت شبان

پوست و مو و زیبایی

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تخصص ها

  • پوست و مو و زیبایی  پوست و مو و زیبایی

دریافت نوبت دکتر عصمت شبان در مطب دکتر عصمت شبان


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1398/06/28 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/06/28 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/06/30 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1398/06/30 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/06/31 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/06/31 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/07/01 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/07/01 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/07/02 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/07/02 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/07/03 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/07/03 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا