فرشته درایتی

فرشته درایتی

کارشناس مامایی

فرشته درایتی - مراقبت های زنان - زایمان - بارداری و تنظیم خانواده

کلینیک مهر مادر

مرکز مامایی مهر مادر - فرشته درایتی - مراقبت های زنان - زایمان - بارداری و تنظیم خانواده

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر فرشته درایتی در کلینیک مهر مادر


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر فرشته درایتی در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05632041384 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا