آزاده تمیزی

آزاده تمیزی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

مطب دکتر تمیزی

مطب دکتر تمیزی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

دریافت نوبت دکتر آزاده تمیزی در مطب دکتر تمیزی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1399/03/10 16:30:00 - 19:45:00 18 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/03/13 16:30:00 - 19:45:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا