سید غلامرضا مرتضوی مقدم

سید غلامرضا مرتضوی مقدم

فوق تخصص بیماریهای ریه

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم - فوق تخصص ریه - اسپیرومتری - برونکوسکوپی

مطب دکتر مرتضوی مقدم

مطب دکتر مرتضوی مقدم

فوق تخصص بیماریهای ریه

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم - فوق تخصص ریه بزرگسالان - اسپیرومتری - برونکوسکوپی

دریافت نوبت دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم در مطب دکتر مرتضوی مقدم


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1400/05/09 16:00:00 - 19:00:00 7 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا