سید علیرضا قریشی

سید علیرضا قریشی

متخصص ارتوپدی, جراح استخوان و مفاصل

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - دارای بورد ناسیونال - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر قریشی

مطب دکتر قریشی

ارتوپدی, جراح استخوان و مفاصل

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر سید علیرضا قریشی در مطب دکتر قریشی


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1398/10/30 16:30:00 - 22:00:00 44 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/11/01 18:00:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/11/02 16:30:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت
پنجشنبه 1398/11/03 16:30:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا