سید علیرضا قریشی

سید علیرضا قریشی

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - دارای بورد ناسیونال - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر قریشی

مطب دکتر قریشی

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر سید علیرضا قریشی در مطب دکتر قریشی


تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1399/12/12 18:30:00 - 22:00:00 3 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/12/13 18:30:00 - 22:00:00 13 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/12/14 18:30:00 - 22:00:00 15 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا