سید علیرضا قریشی

سید علیرضا قریشی

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - دارای بورد ناسیونال - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر قریشی

مطب دکتر قریشی

متخصص ارتوپدی

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر سید علیرضا قریشی در مطب دکتر قریشی


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1399/09/06 18:30:00 - 22:00:00 24 رزرو نوبت
شنبه 1399/09/08 18:30:00 - 22:00:00 25 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/09/09 18:30:00 - 22:00:00 25 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا