سید علیرضا قریشی

سید علیرضا قریشی

متخصص ارتوپدی, جراح استخوان و مفاصل

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - دارای بورد ناسیونال - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر قریشی

مطب دکتر قریشی

ارتوپدی, جراح استخوان و مفاصل

متخصص ارتوپدی، جراح استخوان و مفاصل - هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر سید علیرضا قریشی در مطب دکتر قریشی


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1398/08/23 16:30:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت
شنبه 1398/08/25 16:30:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت
یکشنبه 1398/08/26 16:30:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/08/27 16:30:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/08/28 18:00:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت
چهارشنبه 1398/08/29 16:30:00 - 22:00:00 45 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا