تهمینه توکلی

تهمینه توکلی

فوق تخصص گوارش و کبد, داخلی

دکتر تهمینه توکلی - فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

مطب دکتر تهمینه توکلی

مطب دکتر تهمینه توکلی

گوارش و کبد, داخلی

دکتر تهمینه توکلی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

دریافت نوبت دکتر تهمینه توکلی در مطب دکتر تهمینه توکلی


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1398/10/30 16:00:00 - 20:00:00 4 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/11/01 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا