تهمینه توکلی

تهمینه توکلی

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر تهمینه توکلی - فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

مطب دکتر تهمینه توکلی

دکتر تهمینه توکلی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر تهمینه توکلی در مطب دکتر تهمینه توکلی


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1398/08/26 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
دوشنبه 1398/08/27 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت
سه شنبه 1398/08/28 16:00:00 - 20:00:00 5 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا