امین قربانی

امین قربانی

دکترای دندانپزشکی

فلوشیپ ایمپلنت از ICOI آمریکا- ایمپلنتولوژیست-جراحی-ترمیمی و زیبایی-پروتز ثابت و متحرک-درمان ریشه و ...

مرکز دندانپزشکی رویال

مرکز دندانپزشکی رویال

دکترای دندانپزشکی

ارایه کلیه خدمات دندانپزشکی با بهترین متریال و کیفیت با کادری مجرب:ایمپلنت-ترمیمی و زیبایی -لمینیت-پروتز ثابت و متحرک-اطفال-درمان ریشه و ...

دریافت نوبت دکتر امین قربانی در مرکز دندانپزشکی رویال


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1399/10/27 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/10/29 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/10/30 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/01 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/02 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/04 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/05 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/06 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/07 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/08 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/09 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/11 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/12 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/13 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/14 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/11/15 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/16 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/18 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/19 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/20 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/11/21 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/11/23 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/11/25 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/11/26 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/11/27 09:00:00 - 21:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا