سعید کیقبادی

سعید کیقبادی

متخصص جراحی عمومی

جراحی های دستگاه گوارش - لاپاراسکوپی کیسه صفرا و آپاندیس - درمان زخم بستر و پای دیابتی و جراحی های سرپایی مانند برداشتن خال، میخچه، کیست و توده های چربی و جراحی ناخن در گوشت

مطب دکتر کیقبادی

مطب دکتر کیقبادی

متخصص جراحی عمومی

جراحی های دستگاه گوارش - لاپاراسکوپی کیسه صفرا و آپاندیس - درمان زخم بستر و پای دیابتی و جراحی های سرپایی

دریافت نوبت دکتر سعید کیقبادی در مطب دکتر کیقبادی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1399/01/16 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/18 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/20 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/23 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/01/25 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/01/27 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1399/01/30 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/02/01 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/02/03 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا