سعید کیقبادی

سعید کیقبادی

متخصص جراحی عمومی

جراحی های دستگاه گوارش - لاپاراسکوپی کیسه صفرا و آپاندیس - درمان زخم بستر و پای دیابتی و جراحی های سرپایی مانند برداشتن خال، میخچه، کیست و توده های چربی و جراحی ناخن در گوشت

مطب دکتر کیقبادی

مطب دکتر کیقبادی

متخصص جراحی عمومی

جراحی های دستگاه گوارش - لاپاراسکوپی کیسه صفرا و آپاندیس - درمان زخم بستر و پای دیابتی و جراحی های سرپایی

دریافت نوبت دکتر سعید کیقبادی در مطب دکتر کیقبادی


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1400/06/27 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 18:00:00 - 19:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا