علیرضا محمودی راد

علیرضا محمودی راد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علیرضا محمودی راد - متخصص داخلی - غدد

مطب دکتر محمودی راد

مطب دکتر محمودی راد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علیرضا محمودی راد - متخصص بیماری های داخلی - غدد

دریافت نوبت دکتر علیرضا محمودی راد در مطب دکتر محمودی راد


تاریخ ساعت نوبت خالی
یکشنبه 1399/04/22 17:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/04/23 17:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/04/24 17:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
چهارشنبه 1399/04/25 17:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
پنجشنبه 1399/04/26 17:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا