علیرضا محمودی راد

علیرضا محمودی راد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علیرضا محمودی راد - متخصص داخلی - غدد

مطب دکتر محمودی راد

مطب دکتر محمودی راد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علیرضا محمودی راد - متخصص بیماری های داخلی - غدد

دریافت نوبت دکتر علیرضا محمودی راد در مطب دکتر محمودی راد


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1399/12/09 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
یکشنبه 1399/12/10 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
دوشنبه 1399/12/11 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
سه شنبه 1399/12/12 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا