علیرضا محمودی راد

علیرضا محمودی راد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علیرضا محمودی راد - متخصص داخلی - غدد

مطب دکتر محمودی راد

مطب دکتر محمودی راد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علیرضا محمودی راد - متخصص بیماری های داخلی - غدد

دریافت نوبت دکتر علیرضا محمودی راد در مطب دکتر محمودی راد


تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1400/06/27 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/06/28 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/06/29 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/06/30 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/06/31 18:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا