کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص بیماریهای قلب و عروق

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص بیماریهای قلب و عروق


مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم

مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص قلب و عروق - فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و پیس میکر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مطب دکتر کاظمی

مطب دکتر کاظمی

قلب و عروق - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - استاد تمام قلب - رئیس مرکز تحقیقات بیماری های قلبی عروقی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مطب دکتر دولت پناه

مطب دکتر دولت پناه

کلینیک تخصصی قلب و عروق بیرجند - نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، هولتر ریتم، هولتر فشار خون، آنژیوگرافی
مطب دکتر سیدعلی ذوالفقاری

مطب دکتر سیدعلی ذوالفقاری

مطب دکتر سید علی ذوالفقاری متخصص قلب و عروق - اکوکاردیوگرافی - تست ورزش - آنژیوگرافی
حمید رضا مشرقی مقدم

حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص بیماریهای قلب و عروق
طوبی کاظمی

طوبی کاظمی

متخصص بیماریهای قلب و عروق
 عباس دولت پناه

عباس دولت پناه

متخصص بیماریهای قلب و عروق
سید علی ذوالفقاری

سید علی ذوالفقاری

متخصص بیماریهای قلب و عروق