کیمیا ویزیت - دریافت نوبت دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی


کلینیک آسم آلرژی و نقص ایمنی دکتر فریدونی

کلینیک آسم آلرژی و نقص ایمنی دکتر فریدونی

تشخیص و درمان انواع حساسیت های تنفسی، پوستی، خوراکی، دارویی .......و اختلالات ضعف ایمنی و عفونت های مکرر انجام تست های پوستی تشخیص حساسیت روزهای زوج هفته از ساعت 17 الی 19.30 - کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
محمد فریدونی

محمد فریدونی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی