کیمیا ویزیت - دریافت نوبت دکترای تخصصی گفتار درمانی

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت دکترای تخصصی گفتار درمانی


توانبخشی نورسای

توانبخشی نورسای

توانبخشی نورسای، گفتار درمانی، کاردرمانی، کار درمانی، روانشناسی، اصفهان، زبان و گفتار، لکنت، سکته، فلج، مشکلات عضلانی حرکتی ذهنی، کودکان، بزرگسالان، راه رفتن، رشد کودک، بازی درمانی، مشاوره، بلوغ، فرزند پروری، هوش
محمد نوری

محمد نوری

دکترای تخصصی گفتار درمانی