کیمیا ویزیت - دریافت نوبت فوق تخصص بیماریهای ریه

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت فوق تخصص بیماریهای ریه


مطب دکتر مرتضوی مقدم

مطب دکتر مرتضوی مقدم

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم - فوق تخصص ریه بزرگسالان - اسپیرومتری - برونکوسکوپی
سید غلامرضا مرتضوی مقدم

سید غلامرضا مرتضوی مقدم

فوق تخصص بیماریهای ریه