کیمیا ویزیت - دریافت نوبت فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت


مرکز دندانپزشکی دکتر سعیده عزیزی

مرکز دندانپزشکی دکتر سعیده عزیزی

دکتر سعیده عزیزی جراح _ دندانپزشک فلوشیپ جراحی فک و صورت (ترمیمی زیبایی.ایمپلنت.ونیر کامپوزیت.لمنیت.پروتز کامل پارسیل و....
سعیده عزیزی

سعیده عزیزی

فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت