کیمیا ویزیت - نوبت دکتر متخصص و فوق تخصص گفتار درمانی

کیمیا ویزیت - نوبت دکتر متخصص و فوق تخصص گفتار درمانی


توانبخشی نورسای

توانبخشی نورسای

توانبخشی نورسای، گفتار درمانی، کاردرمانی، کار درمانی، روانشناسی، اصفهان، زبان و گفتار، لکنت، سکته، فلج، مشکلات عضلانی حرکتی ذهنی، کودکان، بزرگسالان، راه رفتن، رشد کودک، بازی درمانی، مشاوره، بلوغ، فرزند پروری، هوش
محمد نوری

محمد نوری

متخصص گفتار درمانی