کیمیا ویزیت - مجری پرونده الکترونیک سلامت

کیمیا ویزیت - مجری پرونده الکترونیک سلامت
پرونده الکترونیک سلامت سپاس

سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) چیست و چه مزایایی دارد؟ نحوه ی اجرای سپاس چگونه و به چه روشی در دسترس می باشد؟

  • »
  • 1
  • «