شهدک داداش پور
مطب دکتر داداش پور

فوق تخصص کلیه در تهران

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر شهدک داداش پور در مطب دکتر داداش پور


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر شهدک داداش پور در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 02122797331 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا