مهیار محمدی فرد

مهیار محمدی فرد

سونوگرافی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی فرد

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر مهیار محمدی فرد در کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی فرد


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1400/07/29 14:30:00 - 20:30:00 0 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا