شمیلا نوری

شمیلا نوری

دکترای علوم آزمایشگاهی

متخصص دانشگاه شهید بهشتی - موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر

دکترای علوم آزمایشگاهی

تنها آزمایشگاه فوق تخصصی کودکان در ایران

دریافت نوبت دکتر شمیلا نوری در آزمایشگاه پاتوبیولوژی ظفر


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر شمیلا نوری در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 02122860935 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا