محمد نوری
توانبخشی نورسای

توانبخشی نورسای

دکترای تخصصی گفتار درمانی, دکترای تخصصی کار درمانی, دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

توانبخشی نورسای، گفتار درمانی، کاردرمانی، کار درمانی، روانشناسی، اصفهان، زبان و گفتار، لکنت، سکته، فلج، مشکلات عضلانی حرکتی ذهنی، کودکان، بزرگسالان، راه رفتن، رشد کودک، بازی درمانی، مشاوره، بلوغ، فرزند پروری، هوش

دریافت نوبت دکتر محمد نوری در توانبخشی نورسای


تاریخ ساعت نوبت خالی
چهارشنبه 1400/07/28 15:30:00 - 20:00:00 6 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/07/29 15:30:00 - 20:00:00 6 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/08/04 15:30:00 - 20:00:00 6 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/08/05 15:30:00 - 20:00:00 6 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا