سید حمید رضا ذوالفقاری

سید حمید رضا ذوالفقاری

متخصص چشم پزشکی

جراح و متخصص چشم

دکتر سیدحمیدرضا ذوالفقاری

جراح و متخصص چشم - نوبت دهی روز های فرد از ساعت 10:30 تا 12 واقع در بیمارستان میلاد

دریافت نوبت دکتر سید حمید رضا ذوالفقاری در دکتر سیدحمیدرضا ذوالفقاری


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر سید حمید رضا ذوالفقاری در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05631066 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا