فاطمه شیرنژاد

فاطمه شیرنژاد

دکترای پزشکی

پزشک عمومی زنان و زایمان و نازایی, پوست و مو و زیبایی, کودکان, پزشک عمومی

مطب دکتر علی حنفی و فاطمه شیر نژاد

رزرو نوبت دکتر علی حنفی و فاطمه شیرنژاد - زنان و زایمان و نازایی, پوست و مو و زیبایی, گوش و حلق و بینی, کودکان - بیرجند

تخصص ها

دریافت نوبت دکتر فاطمه شیرنژاد در مطب دکتر علی حنفی و فاطمه شیر نژاد


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر فاطمه شیرنژاد در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 32456458 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا