علی برزگر
آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس

دکترای علوم آزمایشگاهی

بیرجند - دکتر برزگر- کلیه ی خدمات آزمایشگاهی

دریافت نوبت دکتر علی برزگر در آزمایشگاه پارس


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1400/03/31 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/04/01 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/04/02 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/04/03 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
شنبه 1400/04/05 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/04/06 07:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا