علی برزگر
آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس

دکترای علوم آزمایشگاهی

بیرجند - دکتر برزگر- کلیه ی خدمات آزمایشگاهی

دریافت نوبت دکتر علی برزگر در آزمایشگاه پارس


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر علی برزگر در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05632226703 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا