علیرضا احسانبخش
رادیولوژی و سونوگرافی سینا

انجام کلیه سونوگرافی های سیاه سفید و رنگی- انجام کلیه رادیوگرافی های سیاه سفید و رنگی- سفالومتری و پانورکس OPG

دریافت نوبت دکتر علیرضا احسانبخش در رادیولوژی و سونوگرافی سینا


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر علیرضا احسانبخش در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05632233426 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا