نسرین خراشادیزاده
رادیولوژی و سونوگرافی بهار

انجام کلیه سونوگرافی ها بویژه سونوگرافی های حاملگی و ارزیابی ناهنجاریهای جنینی- سونوگرافی های واژینال- سونوگرافی های داپلر رنگی- ماموگرافی- سنجش تراکم استخوان ( تشخیص پوکی استخوان) - رادیوگرافی های سیاه سفید و هیستروسالپنگوگرافی

دریافت نوبت دکتر نسرین خراشادیزاده در رادیولوژی و سونوگرافی بهار


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر نسرین خراشادیزاده در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05632227777 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا