علی اکبر اسماعیلی
مطب دکتر اسماعیلی

مطب دکتر اسماعیلی

متخصص روانپزشکی

دارای بورد تخصصی روان درمانی بیرجند، دانشیار دانشگاه، روانپزشکی، مشاوره، خانواده درمانی، زوج درمانی، روان درمانی شناختی و درمانی، نوار مغز EEG الکترواستفالوگرانی

دریافت نوبت دکتر علی اکبر اسماعیلی در مطب دکتر اسماعیلی


تاریخ ساعت نوبت خالی
چهارشنبه 1400/07/28 17:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
شنبه 1400/08/01 17:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/08/03 17:00:00 - 20:00:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا