طوبی کاظمی

طوبی کاظمی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - استاد تمام قلب - رئیس مرکز تحقیقات بیماری های قلبی عروقی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر کاظمی

مطب دکتر کاظمی

متخصص بیماریهای قلب و عروق

قلب و عروق - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - استاد تمام قلب - رئیس مرکز تحقیقات بیماری های قلبی عروقی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر طوبی کاظمی در مطب دکتر کاظمی


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر طوبی کاظمی در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05632222974 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا