حمید رضا مشرقی مقدم

حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص بیماریهای قلب و عروق

متخصص قلب و عروق - فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و پیس میکر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم

مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم

متخصص بیماریهای قلب و عروق

متخصص قلب و عروق - فوق تخصص الکتروفیزیولوژی و پیس میکر - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر حمید رضا مشرقی مقدم در مطب دکتر حمید رضا مشرقی مقدم


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر حمید رضا مشرقی مقدم در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05632231651 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا